Browse Author: spravca

Zelené technológie, budúcnosť Slovenska

Zelené technológie, budúcnosť Slovenska

V zelených technológiách tkvie nielen budúcnosť Slovenska, ale tiež celého sveta. Nad ekologickými problémami by nemal zavierať oči nikto z nás. Ak vás netrápi ekologické hľadisko, zistite si minimálne informácie, koľko peňazí ušetríte vďaka zeleným technológiám. Tieto technológie sú vyrábané tak, aby eliminovali dopad na životné prostredie a mali čo najnižšiu spotrebu energií.

Čo sú zelené technológie

Zelené technológie sú elektronické zariadenia, ktoré sa vyrábajú s využitím nižšej spotreby energie, pri ich výrobe sa uvoľňuje do ovzdušia menej emisií, ich prevádzka je ekologická a ich likvidácia neškodí životnému prostrediu. Takto zjednodušene môžeme ozrejmiť to, čo zelené technológie prestavujú. V hlbšom slova zmysle však zelené technológie vznikajú pod prísnou kontrolou a zelený certifikát získajú až vtedy, keď splnia isté kritériá. Medzi hlavné podmienky pre označenie technológie ako zelenej patria výber materiálu, ktoré neničí ekológiu, dlhá životnosť, úspora energie a šetrná likvidácia.

Aký význam má využívanie zelených technológií? Montáž a predaj ekologických technológií prinášajú mnohé benefity. Vymenujme si aspoň tie najdôležitejšie:

 • Ochrana životného prostredia, spomalenie globálneho otepľovania.
 • Minimálne množstvo odpadu.
 • Efektívne využívanie materiálov.
 • Úspora energií.

Ako zaradiť zelené technológie do domácností

Zelené technológie na Slovensku postupne vyrábajú mnohé spoločnosti a vo veľkej miere prenikajú do bežných domácností. Dokonca aj tá vaša dokáže zaradiť ekologické technológie do každodennej rutiny. Ktoré zelené technológie sa na Slovensku najviac využívajú?

Fotovoltaické panely na výrobu elektrickej energie, ktorá sa dá dokonca uskladniť na neskoršie využitie.

Solárne kolektory, ktoré zachytávajú slnečné žiarenie a premieňajú ho následne na teplo. Využívajú sa predovšetkým na ohrev vody.

Tepelné čerpadlá sú zariadenia, ktoré využívajú energiu z okolitého prostredia (zo zeme, vzduchu alebo vody) a premieňajú ju na teplo. Čerpadlá sa využívajú na kompletné vykurovanie objektov a ohrev teplej vody.

Zaradenie týchto inovatívnych technológií do vašej domácnosti je síce prvotne nákladné, ale návratnosť vstupnej investície sa ráta v horizonte pár rokov.

 

Hľadáte spôsoby zvýšenia zisku vo vašom sklade? Vsaďte na mobilné terminály

Hľadáte spôsoby zvýšenia zisku vo vašom sklade? Vsaďte na mobilné terminály

Každá firma dospeje do bodu, kedy túži po raste a zvyšovaniu tržieb. U firiem zaoberajúcich sa distribúciou tovaru a logistickými službami je možné tento rast dosiahnuť vďaka prechodu z manuálneho označovania zásielok na systém čiarových kódov.

Stačí málo a zisk zdvojnásobíte

Niekedy stačí naozaj málo, aby sa vaša firma dostala z bodu stagnácie do bodu rastu. Samozrejme, že nič nie je zadarmo a v prípade firiem zaoberajúcich sa distribúciou tovaru alebo skladovými službami je potrebné investovať nielen do pracovnej sily, ale aj do technológií. Už dávno neplatí pravidlo, že čo je napísané, to je dané. Dnes platí, že čo je kódované, to vyhráva. Preto by ste vo vašej firme mali vymeniť písmenká za kódy a obyčajné etikety so slovným označením tovaru za etikety s čiarovými kódmi. K tejto zmene budete potrebovať schopného IT manažéra, ktorý vám nastaví počítače tak, aby vedeli pracovať s kódmi. Investovať budete musieť do tlačiarne čiarových kódov, do nového softvéru a hodiť sa vám bude aj čítačka čiarových kódov. Odporúčame vám rovno kúpu mobilného terminálu, ktorého súčasťou je čítačka. Dátový terminál je vlastne prístroj dva v jednom – kódy načíta a zároveň ich dokáže uchovať v pamäti alebo rovno poslať do firemného systému. Zdá sa vám, že je toho akosi veľa? Možno vás presvedčí fakt, že firmy, ktoré prešli na systém čiarových kódov svoje zisky zdvojnásobili a získali nových klientov.

Spokojní budú tiež zamestnanci

Nielen vaši odberatelia budú spokojní vďaka minimálnemu počtu reklamácií. Spokojnosť pocítite tiež na strane zamestnancov. Mobilný terminál značne uľahčí ich prácu, ušetrí im čas a tiež zbytočné pobehovanie po sklade pri hľadaní tovaru a zásielok. Tento prístroj sa veľmi jednoducho ovláda, môžeme povedať, že priam intuitívne. Nehrozí žiadne dlhé zaškoľovanie alebo technické problémy. Zároveň je dátový terminál veľmi ľahký a kompaktný. Vo väčšine prípadov má veľkosť dlane, dá sa pohodlne uchopiť a neprekáža ani vo vrecku. Niektorí zamestnanci majú rešpekt k prístrojom, ktoré sú drahšie. Preto ich poteší informácia, že prenosný terminál je maximálne odolný a nepoškodí sa ani pri páde na tvrdú podlahu. Môžete svojim zamestnancom pokojne povedať, že ide vlastne o ich kolegu, ktorý za nich spraví polovicu práce.

 

 

 

 

Štátna zákazka. Ako ju získať a čo musíte spĺňať?

Získať štátnu zákazku je snom zrejme každého podnikateľa. Ak už pre nič iné, tak možno pre istotu úhrady faktúry. Čo je, povedzme si popravde, dnes nie vždy pravidlom a nie každý sa za svoju odvedenú prácu dočká aj spravodlivej odmeny. Aj Vy túžite, aby nejaká štátna zákazka bola Vaša?

Ako získať štátnu zákazku

V prvom rade platí, že o tejto zákazke musíte vedieť. V tom prípade Vám odporúčame sledovať internetovú stránku www.e-vestnik.sk. Tento web obsahuje všetky informácie o verejných zákazkách. Získate tu tiež informácie o každej zákazke, ktorá je aktuálna, a o ktorú sa môžete uchádzať. Nájdete tu údaje o type zákazky, o tom, čo je jej predmetom a obsahom, aká je jej hodnota, či čo musíte spĺňať, aby ste ju mohli získať. Jednoducho všetky informácie, ktoré potrebujete. Ak náhodou zákazka nebude práve Vaša, získate tu informácie o firme, ktorá ju dostala. Tento web sa teda určite oplatí sledovať.

Čo musíte spĺňať

Každý, kto má záujem uchádzať sa o štátne zákazky, by si mal naštudovať Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Tento zákon totiž upravuje práve zadávanie štátnych zákaziek a hovorí tiež o tom, čo musí záujemca o zákazku spĺňať. Ide najmä o tieto predpoklady:

 • Nie je a ani v minulosti nebol odsúdený za trestný čin. Jedná sa však najmä o trestné činy v ekonomickej oblasti. O ktoré typy trestných činov ide, sa dozvie záujemca v zákone.
 • Záujemca o štátnu zákazku nesmie byť v konkurze alebo v likvidácii.
 • Nesmie mať akékoľvek daňové nedoplatky, či nedoplatky na zdravotnom poistení, sociálnom poistení a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.
 • Každý, kto sa uchádza o štátne zákazky, musí byť oprávnený dodávať tovar, vykonávať práce, či poskytovať služby.
 • Úspešný záujemca tiež nesmel po dobu predchádzajúcich troch rokov preukázateľne porušiť svoje odborné povinnosti.

V prípade, že tieto podmienky spĺňate a ponúknete tiež najnižšiu cenu, je predpoklad, že štátna zákazka bude práve Vaša.

 

 

Autorské právo: auremar / 123RF Reklamní fotografie

Ako získať zákazku?

Veľmi dobre to iste pozná každý podnikateľ. Ak dostanete dobrú zákazku a úspešne ju ukončíte, môže to zabezpečiť živobytie a pokojný spánok bez starostí na niekoľko mesiacov! A to nech už podnikáte v akejkoľvek oblasti. Avšak základná otázka znie. Ako sa takáto zákazka získava? Ako byť lepší a predbehnúť ponuky konkurencie?

Čo musíte urobiť, aby bola zákazka Vaša

Predpokladajme, že zákazka je vyhlásená verejne a uchádzať sa o ňu môže akákoľvek firma. V tom prípade je viac menej isté, že konkurencia bude obrovská. A ak ide o naozaj zaujímavú zákazku, firmy sa budú len tak predbiehať, aby ju získali. To platí či už v obyčajnom obchode a pri predaji napríklad elektroniky alebo aj pri stavebnej činnosti. Základom je totiž ponúknuť niečo navyše a zaujať! Čo by ste mali urobiť, aby ste zaujali práve Vy?

 1. Musí Vás byť vidno. Čo sa tým myslí? V dnešnej dobe internetu a sociálnych sietí by ste naozaj mali byť svojim zákazníkom, ale aj potenciálnym zákazníkom na očiach. Máte kamennú predajňu alebo ponúkate služby v oblasti stavebníctva? Na tom nezáleží! V každom prípade by ste si mali zriadiť web stránku, kde sa o Vás budú ľudia môcť dozvedieť viac. Ideálne je, ak pridávate aj obsah navyše, ktorý návštevníci ocenia. Rôzne inštruktážne videá, či články s návodmi a nápadmi sú dnes veľmi obľúbené. V prvom rade však nezabudnite na web zavesiť všetko, čo by kohokoľvek mohlo o Vašej firme a činnosti zaujímať.
 2. Ponúknite niečo navyše. Povedzme si príklad. Čo si myslíte, kto má väčšiu šancu predať? Prípadne ktorý podnikateľ má väčšiu šancu, že zákazka bude jeho? Ten, ktorý ponúkne napríklad osadenie okien za určitú cenu alebo ten, ktorý za tú istú cenu ponúkne aj trebárs odvoz starých okien? Je to jednoduché. Druhý podnikateľ má určite väčšiu šancu, že zákazka bude jeho. Stačí ponúknuť len malú službu navyše a klienti ju iste ocenia. Okrem toho Vám takýto nápad dá konkurenčnú výhodu.
 3. Sledujte ponuky a reagujte na ne. Nečakajte nečinne, že Vám zákazka spadne z neba! Sledujte rôzne ponukové a dopytové portály, ktoré sa zaoberajú zverejňovaním rôznych zákaziek. Sledujte svoje okolie, pýtajte sa, ponúkajte svoje služby! Máte tak omnoho väčšiu šancu ako podnikateľ, ktorý nečinne sedí a čaká, že práca príde k nemu sama. Takto to nefunguje.
 4. Nezanedbávajte reklamu a marketing. Aj keď ste možno len malá firma a na takéto činnosti nemáte peniaze, určitý rozpočet by ste predsa len mali vyčleniť. Aspoň na inzerciu v miestnych novinách, či tlač letákov. Samozrejmosťou je spomínaný web a dnes hojne využívané sociálne siete.

Samozrejme, k získavaniu ďalších zákaziek Vám pomôže Vaše vlastné dobré meno a povesť. Takže všetky zákazky plňte zodpovedne a včas.

 

Autorské právo: pressmaster / 123RF Reklamní fotografie