Browse Category: Nezaradené

Štátna zákazka. Ako ju získať a čo musíte spĺňať?

Získať štátnu zákazku je snom zrejme každého podnikateľa. Ak už pre nič iné, tak možno pre istotu úhrady faktúry. Čo je, povedzme si popravde, dnes nie vždy pravidlom a nie každý sa za svoju odvedenú prácu dočká aj spravodlivej odmeny. Aj Vy túžite, aby nejaká štátna zákazka bola Vaša?

Ako získať štátnu zákazku

V prvom rade platí, že o tejto zákazke musíte vedieť. V tom prípade Vám odporúčame sledovať internetovú stránku www.e-vestnik.sk. Tento web obsahuje všetky informácie o verejných zákazkách. Získate tu tiež informácie o každej zákazke, ktorá je aktuálna, a o ktorú sa môžete uchádzať. Nájdete tu údaje o type zákazky, o tom, čo je jej predmetom a obsahom, aká je jej hodnota, či čo musíte spĺňať, aby ste ju mohli získať. Jednoducho všetky informácie, ktoré potrebujete. Ak náhodou zákazka nebude práve Vaša, získate tu informácie o firme, ktorá ju dostala. Tento web sa teda určite oplatí sledovať.

Čo musíte spĺňať

Každý, kto má záujem uchádzať sa o štátne zákazky, by si mal naštudovať Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Tento zákon totiž upravuje práve zadávanie štátnych zákaziek a hovorí tiež o tom, čo musí záujemca o zákazku spĺňať. Ide najmä o tieto predpoklady:

  • Nie je a ani v minulosti nebol odsúdený za trestný čin. Jedná sa však najmä o trestné činy v ekonomickej oblasti. O ktoré typy trestných činov ide, sa dozvie záujemca v zákone.
  • Záujemca o štátnu zákazku nesmie byť v konkurze alebo v likvidácii.
  • Nesmie mať akékoľvek daňové nedoplatky, či nedoplatky na zdravotnom poistení, sociálnom poistení a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.
  • Každý, kto sa uchádza o štátne zákazky, musí byť oprávnený dodávať tovar, vykonávať práce, či poskytovať služby.
  • Úspešný záujemca tiež nesmel po dobu predchádzajúcich troch rokov preukázateľne porušiť svoje odborné povinnosti.

V prípade, že tieto podmienky spĺňate a ponúknete tiež najnižšiu cenu, je predpoklad, že štátna zákazka bude práve Vaša.

 

 

Autorské právo: auremar / 123RF Reklamní fotografie

Ako získať zákazku?

Veľmi dobre to iste pozná každý podnikateľ. Ak dostanete dobrú zákazku a úspešne ju ukončíte, môže to zabezpečiť živobytie a pokojný spánok bez starostí na niekoľko mesiacov! A to nech už podnikáte v akejkoľvek oblasti. Avšak základná otázka znie. Ako sa takáto zákazka získava? Ako byť lepší a predbehnúť ponuky konkurencie?

Čo musíte urobiť, aby bola zákazka Vaša

Predpokladajme, že zákazka je vyhlásená verejne a uchádzať sa o ňu môže akákoľvek firma. V tom prípade je viac menej isté, že konkurencia bude obrovská. A ak ide o naozaj zaujímavú zákazku, firmy sa budú len tak predbiehať, aby ju získali. To platí či už v obyčajnom obchode a pri predaji napríklad elektroniky alebo aj pri stavebnej činnosti. Základom je totiž ponúknuť niečo navyše a zaujať! Čo by ste mali urobiť, aby ste zaujali práve Vy?

  1. Musí Vás byť vidno. Čo sa tým myslí? V dnešnej dobe internetu a sociálnych sietí by ste naozaj mali byť svojim zákazníkom, ale aj potenciálnym zákazníkom na očiach. Máte kamennú predajňu alebo ponúkate služby v oblasti stavebníctva? Na tom nezáleží! V každom prípade by ste si mali zriadiť web stránku, kde sa o Vás budú ľudia môcť dozvedieť viac. Ideálne je, ak pridávate aj obsah navyše, ktorý návštevníci ocenia. Rôzne inštruktážne videá, či články s návodmi a nápadmi sú dnes veľmi obľúbené. V prvom rade však nezabudnite na web zavesiť všetko, čo by kohokoľvek mohlo o Vašej firme a činnosti zaujímať.
  2. Ponúknite niečo navyše. Povedzme si príklad. Čo si myslíte, kto má väčšiu šancu predať? Prípadne ktorý podnikateľ má väčšiu šancu, že zákazka bude jeho? Ten, ktorý ponúkne napríklad osadenie okien za určitú cenu alebo ten, ktorý za tú istú cenu ponúkne aj trebárs odvoz starých okien? Je to jednoduché. Druhý podnikateľ má určite väčšiu šancu, že zákazka bude jeho. Stačí ponúknuť len malú službu navyše a klienti ju iste ocenia. Okrem toho Vám takýto nápad dá konkurenčnú výhodu.
  3. Sledujte ponuky a reagujte na ne. Nečakajte nečinne, že Vám zákazka spadne z neba! Sledujte rôzne ponukové a dopytové portály, ktoré sa zaoberajú zverejňovaním rôznych zákaziek. Sledujte svoje okolie, pýtajte sa, ponúkajte svoje služby! Máte tak omnoho väčšiu šancu ako podnikateľ, ktorý nečinne sedí a čaká, že práca príde k nemu sama. Takto to nefunguje.
  4. Nezanedbávajte reklamu a marketing. Aj keď ste možno len malá firma a na takéto činnosti nemáte peniaze, určitý rozpočet by ste predsa len mali vyčleniť. Aspoň na inzerciu v miestnych novinách, či tlač letákov. Samozrejmosťou je spomínaný web a dnes hojne využívané sociálne siete.

Samozrejme, k získavaniu ďalších zákaziek Vám pomôže Vaše vlastné dobré meno a povesť. Takže všetky zákazky plňte zodpovedne a včas.

 

Autorské právo: pressmaster / 123RF Reklamní fotografie