Browse Category: podnikanie

Zelené technológie, budúcnosť Slovenska

Zelené technológie, budúcnosť Slovenska

V zelených technológiách tkvie nielen budúcnosť Slovenska, ale tiež celého sveta. Nad ekologickými problémami by nemal zavierať oči nikto z nás. Ak vás netrápi ekologické hľadisko, zistite si minimálne informácie, koľko peňazí ušetríte vďaka zeleným technológiám. Tieto technológie sú vyrábané tak, aby eliminovali dopad na životné prostredie a mali čo najnižšiu spotrebu energií.

Čo sú zelené technológie

Zelené technológie sú elektronické zariadenia, ktoré sa vyrábajú s využitím nižšej spotreby energie, pri ich výrobe sa uvoľňuje do ovzdušia menej emisií, ich prevádzka je ekologická a ich likvidácia neškodí životnému prostrediu. Takto zjednodušene môžeme ozrejmiť to, čo zelené technológie prestavujú. V hlbšom slova zmysle však zelené technológie vznikajú pod prísnou kontrolou a zelený certifikát získajú až vtedy, keď splnia isté kritériá. Medzi hlavné podmienky pre označenie technológie ako zelenej patria výber materiálu, ktoré neničí ekológiu, dlhá životnosť, úspora energie a šetrná likvidácia.

Aký význam má využívanie zelených technológií? Montáž a predaj ekologických technológií prinášajú mnohé benefity. Vymenujme si aspoň tie najdôležitejšie:

  • Ochrana životného prostredia, spomalenie globálneho otepľovania.
  • Minimálne množstvo odpadu.
  • Efektívne využívanie materiálov.
  • Úspora energií.

Ako zaradiť zelené technológie do domácností

Zelené technológie na Slovensku postupne vyrábajú mnohé spoločnosti a vo veľkej miere prenikajú do bežných domácností. Dokonca aj tá vaša dokáže zaradiť ekologické technológie do každodennej rutiny. Ktoré zelené technológie sa na Slovensku najviac využívajú?

Fotovoltaické panely na výrobu elektrickej energie, ktorá sa dá dokonca uskladniť na neskoršie využitie.

Solárne kolektory, ktoré zachytávajú slnečné žiarenie a premieňajú ho následne na teplo. Využívajú sa predovšetkým na ohrev vody.

Tepelné čerpadlá sú zariadenia, ktoré využívajú energiu z okolitého prostredia (zo zeme, vzduchu alebo vody) a premieňajú ju na teplo. Čerpadlá sa využívajú na kompletné vykurovanie objektov a ohrev teplej vody.

Zaradenie týchto inovatívnych technológií do vašej domácnosti je síce prvotne nákladné, ale návratnosť vstupnej investície sa ráta v horizonte pár rokov.

 

Hľadáte spôsoby zvýšenia zisku vo vašom sklade? Vsaďte na mobilné terminály

Hľadáte spôsoby zvýšenia zisku vo vašom sklade? Vsaďte na mobilné terminály

Každá firma dospeje do bodu, kedy túži po raste a zvyšovaniu tržieb. U firiem zaoberajúcich sa distribúciou tovaru a logistickými službami je možné tento rast dosiahnuť vďaka prechodu z manuálneho označovania zásielok na systém čiarových kódov.

Stačí málo a zisk zdvojnásobíte

Niekedy stačí naozaj málo, aby sa vaša firma dostala z bodu stagnácie do bodu rastu. Samozrejme, že nič nie je zadarmo a v prípade firiem zaoberajúcich sa distribúciou tovaru alebo skladovými službami je potrebné investovať nielen do pracovnej sily, ale aj do technológií. Už dávno neplatí pravidlo, že čo je napísané, to je dané. Dnes platí, že čo je kódované, to vyhráva. Preto by ste vo vašej firme mali vymeniť písmenká za kódy a obyčajné etikety so slovným označením tovaru za etikety s čiarovými kódmi. K tejto zmene budete potrebovať schopného IT manažéra, ktorý vám nastaví počítače tak, aby vedeli pracovať s kódmi. Investovať budete musieť do tlačiarne čiarových kódov, do nového softvéru a hodiť sa vám bude aj čítačka čiarových kódov. Odporúčame vám rovno kúpu mobilného terminálu, ktorého súčasťou je čítačka. Dátový terminál je vlastne prístroj dva v jednom – kódy načíta a zároveň ich dokáže uchovať v pamäti alebo rovno poslať do firemného systému. Zdá sa vám, že je toho akosi veľa? Možno vás presvedčí fakt, že firmy, ktoré prešli na systém čiarových kódov svoje zisky zdvojnásobili a získali nových klientov.

Spokojní budú tiež zamestnanci

Nielen vaši odberatelia budú spokojní vďaka minimálnemu počtu reklamácií. Spokojnosť pocítite tiež na strane zamestnancov. Mobilný terminál značne uľahčí ich prácu, ušetrí im čas a tiež zbytočné pobehovanie po sklade pri hľadaní tovaru a zásielok. Tento prístroj sa veľmi jednoducho ovláda, môžeme povedať, že priam intuitívne. Nehrozí žiadne dlhé zaškoľovanie alebo technické problémy. Zároveň je dátový terminál veľmi ľahký a kompaktný. Vo väčšine prípadov má veľkosť dlane, dá sa pohodlne uchopiť a neprekáža ani vo vrecku. Niektorí zamestnanci majú rešpekt k prístrojom, ktoré sú drahšie. Preto ich poteší informácia, že prenosný terminál je maximálne odolný a nepoškodí sa ani pri páde na tvrdú podlahu. Môžete svojim zamestnancom pokojne povedať, že ide vlastne o ich kolegu, ktorý za nich spraví polovicu práce.