Štátna zákazka. Ako ju získať a čo musíte spĺňať?

Získať štátnu zákazku je snom zrejme každého podnikateľa. Ak už pre nič iné, tak možno pre istotu úhrady faktúry. Čo je, povedzme si popravde, dnes nie vždy pravidlom a nie každý sa za svoju odvedenú prácu dočká aj spravodlivej odmeny. Aj Vy túžite, aby nejaká štátna zákazka bola Vaša?

Ako získať štátnu zákazku

V prvom rade platí, že o tejto zákazke musíte vedieť. V tom prípade Vám odporúčame sledovať internetovú stránku www.e-vestnik.sk. Tento web obsahuje všetky informácie o verejných zákazkách. Získate tu tiež informácie o každej zákazke, ktorá je aktuálna, a o ktorú sa môžete uchádzať. Nájdete tu údaje o type zákazky, o tom, čo je jej predmetom a obsahom, aká je jej hodnota, či čo musíte spĺňať, aby ste ju mohli získať. Jednoducho všetky informácie, ktoré potrebujete. Ak náhodou zákazka nebude práve Vaša, získate tu informácie o firme, ktorá ju dostala. Tento web sa teda určite oplatí sledovať.

Čo musíte spĺňať

Každý, kto má záujem uchádzať sa o štátne zákazky, by si mal naštudovať Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Tento zákon totiž upravuje práve zadávanie štátnych zákaziek a hovorí tiež o tom, čo musí záujemca o zákazku spĺňať. Ide najmä o tieto predpoklady:

  • Nie je a ani v minulosti nebol odsúdený za trestný čin. Jedná sa však najmä o trestné činy v ekonomickej oblasti. O ktoré typy trestných činov ide, sa dozvie záujemca v zákone.
  • Záujemca o štátnu zákazku nesmie byť v konkurze alebo v likvidácii.
  • Nesmie mať akékoľvek daňové nedoplatky, či nedoplatky na zdravotnom poistení, sociálnom poistení a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.
  • Každý, kto sa uchádza o štátne zákazky, musí byť oprávnený dodávať tovar, vykonávať práce, či poskytovať služby.
  • Úspešný záujemca tiež nesmel po dobu predchádzajúcich troch rokov preukázateľne porušiť svoje odborné povinnosti.

V prípade, že tieto podmienky spĺňate a ponúknete tiež najnižšiu cenu, je predpoklad, že štátna zákazka bude práve Vaša.

 

 

Autorské právo: auremar / 123RF Reklamní fotografie