Browse Tag: Zelené technológie

Zelené technológie, budúcnosť Slovenska

Zelené technológie, budúcnosť Slovenska

V zelených technológiách tkvie nielen budúcnosť Slovenska, ale tiež celého sveta. Nad ekologickými problémami by nemal zavierať oči nikto z nás. Ak vás netrápi ekologické hľadisko, zistite si minimálne informácie, koľko peňazí ušetríte vďaka zeleným technológiám. Tieto technológie sú vyrábané tak, aby eliminovali dopad na životné prostredie a mali čo najnižšiu spotrebu energií.

Čo sú zelené technológie

Zelené technológie sú elektronické zariadenia, ktoré sa vyrábajú s využitím nižšej spotreby energie, pri ich výrobe sa uvoľňuje do ovzdušia menej emisií, ich prevádzka je ekologická a ich likvidácia neškodí životnému prostrediu. Takto zjednodušene môžeme ozrejmiť to, čo zelené technológie prestavujú. V hlbšom slova zmysle však zelené technológie vznikajú pod prísnou kontrolou a zelený certifikát získajú až vtedy, keď splnia isté kritériá. Medzi hlavné podmienky pre označenie technológie ako zelenej patria výber materiálu, ktoré neničí ekológiu, dlhá životnosť, úspora energie a šetrná likvidácia.

Aký význam má využívanie zelených technológií? Montáž a predaj ekologických technológií prinášajú mnohé benefity. Vymenujme si aspoň tie najdôležitejšie:

  • Ochrana životného prostredia, spomalenie globálneho otepľovania.
  • Minimálne množstvo odpadu.
  • Efektívne využívanie materiálov.
  • Úspora energií.

Ako zaradiť zelené technológie do domácností

Zelené technológie na Slovensku postupne vyrábajú mnohé spoločnosti a vo veľkej miere prenikajú do bežných domácností. Dokonca aj tá vaša dokáže zaradiť ekologické technológie do každodennej rutiny. Ktoré zelené technológie sa na Slovensku najviac využívajú?

Fotovoltaické panely na výrobu elektrickej energie, ktorá sa dá dokonca uskladniť na neskoršie využitie.

Solárne kolektory, ktoré zachytávajú slnečné žiarenie a premieňajú ho následne na teplo. Využívajú sa predovšetkým na ohrev vody.

Tepelné čerpadlá sú zariadenia, ktoré využívajú energiu z okolitého prostredia (zo zeme, vzduchu alebo vody) a premieňajú ju na teplo. Čerpadlá sa využívajú na kompletné vykurovanie objektov a ohrev teplej vody.

Zaradenie týchto inovatívnych technológií do vašej domácnosti je síce prvotne nákladné, ale návratnosť vstupnej investície sa ráta v horizonte pár rokov.